Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Braniewo widok z Hartknoch_MG_6822.jpg

Alt- und Neues Preussen; widok Braniewa z 1684 r.

Alt- und Neues Preussen : oder Preussischer Historien zwey Theile, in derer erstem von desz Landes vorjähriger Gelegenheit und Nahmen.... Druckts Johann Andreae, Miejsce wydania :Franckfurt am Mayn ; Leipzig, 1684 r.
Obszerna monografia historyczna profesora Gimnazjum Akademickiego w Toruniu Johanna Christopha Hartknocha (1644-1687) (pseud. Hiltemberg). Dzieło składa się z dwóch części (w jednym tomie). W części pierwszej zawarte są wiadomości z etnografii, językoznawstwa, kultury materialnej Prus Książęcych i Królewskich od czasów najdawniejszych do współczesnych autorowi. Część druga to rodzaj encyklopedii pruskiej w układzie rzeczowym, w tym m.in. opis genezy i początków państwa krzyżackiego, opisy miast pruskich, opis ustroju Prus. Dzieło opatrzono wieloma rycinami, ilustracjami wykonanymi w technice miedziorytu (portrety) oraz akwaforty (widoki miast), wśród których znajdują się portrety: Jan III Sobieski, Mikołaj Kopernik, Herman von Saltza, Herman Bart, Heinrich von Hohenlohe etc., mapy (za S. 242 ; za S. 302), panoramy miast (Braniewo, Toruń, Elbląg, Gdańsk, Królewiec). Jedną z rycin jest „Dawny widok Elbląga” - siedemnastowieczna panorama Elbląga autorstwa Christiana Daniela Pietscha (za S.378), popularny motyw graficzny. Dzieło wydrukowane w oficynie Johanna Andreae we Frankfurcie i Lipsku.
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
Make Canon
Model Canon EOS 5D Mark II
iptc_object_name Alt- und Neues Preussen; widok Braniewa z 1684 r.
iptc_caption Alt- und Neues Preussen : oder Preussischer Historien zwey Theile, in derer erstem von desz Landes vorjähriger Gelegenheit und Nahmen... In dem andern aber von desz Teutschen Ordens Ursprung, desselben, wie auch der nachfolgenden Herschafft... mit sonderbahren Fleisz zusammen getragen /durch...Wydawca : In Verlegung Martin Hallervorden / Buchhändlern in Königsberg. Druckts Johann Andreae, Miejsce wydania :Franckfurt am Mayn ; Leipzig, 1684 r. Obszerna monografia historyczna profesora Gimnazjum Akademickiego w Toruniu Johanna Christopha Hartknocha (1644-1687) (pseud. Hiltemberg). Dzieło składa się z dwóch części (w jednym tomie). W części pierwszej zawarte są wiadomości z etnografii, językoznawstwa, kultury materialnej Prus Książęcych i Królewskich od czasów najdawniejszych do współczesnych autorowi. Część druga to rodzaj encyklopedii pruskiej w układzie rzeczowym, w tym m.in. opis genezy i początków państwa krzyżackiego, opisy miast pruskich, opis ustroju Prus. Dzieło opatrzono wieloma rycinami, ilustracjami wykonanymi w technice miedziorytu (portrety) oraz akwaforty (widoki miast), wśród których znajdują się portrety: Jan III Sobieski, Mikołaj Kopernik, Herman von Saltza, Herman Bart, Heinrich von Hohenlohe etc., mapy (za S. 242 ; za S. 302), panoramy miast (Braniewo, Toruń, Elbląg, Gdańsk, Królewiec). Jedną z rycin jest „Dawny widok Elbląga” - siedemnastowieczna panorama Elbląga autorstwa Christiana Daniela Pietscha (za S.378), popularny motyw graficzny. Dzieło wydrukowane w oficynie Johanna Andreae we Frankfurcie i Lipsku. Układ treści dwuszpaltowy (układ jednoszpaltowy nadano jedynie kartom z tekstem przedmowy), papier ręcznie czerpany, w tekście marginalia oraz adnotacje łacińskie. Tekst uzupełniony o słowo wstępne autora, wykaz źródeł oraz indeks alfabetyczny. Na karcie tytułowej alegoryczna winieta z napisem łacińskim na szarfie: "Scripti Sunt Dies Mei in Libro Tuo" (wasze imiona zapisane są w k
iptc_keywords Prusy, historia Prus, Hartknoch, XVII w., Braunsberg, Braniewo, Protmann Katarzyna, starodruk, akwaforta, rycina, warmińsko-mazurskie
iptc_caption_writer Michal Grychowski, kujawsko Pomo
iptc_job_id 4372 x 2544 pix Adobe RGB
iptc_copyright_notice Copyright: Michal Grychowski