Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Bł. Jakub Strzemię.jpg

Bł. Jakub Strepa OFM Conv na obrazku wotywnym.

Jakub Strzemię (właśc. Jakub Strepa herbu Strzemię; ur. ok. 1340, zm. 20 października 1409) − arcybiskup halicki od 1391 roku, franciszkanin, błogosławiony Kościoła katolickiego. W czerwcu 1391 roku został arcybiskupem halickim. Był bliskim współpracownikiem Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły w akcji chrystianizacyjnej na Litwie. Prawdopodobnie ukończył studia na uniwersytecie w Rzymie, ale tytułu naukowego nie używał. Był propagatorem wewnętrznej reformy Kościoła. Nie zabiegał o majątki dla Kościoła, lecz bardzo pilnował poziomu pracy duszpasterskiej. Wizytując swą rozległą archidiecezję i chcąc mieć lepsze rozeznanie w sytuacji, zasięgał rady miejscowych proboszczów czy też przełożonych klasztorów. W ikonografii bł. Jakub przedstawiany jest w stroju biskupa wraz z pieczęcią herbową i wizerunkiem Matki Bożej lub w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
iptc_object_name Bł. Jakub Strepa OFM Conv na obrazku wotywnym.
iptc_caption Jakub Strzemię (właśc. Jakub Strepa herbu Strzemię; ur. ok. 1340, zm. 20 października 1409) − arcybiskup halicki od 1391 roku, franciszkanin, błogosławiony Kościoła katolickiego. W czerwcu 1391 roku został arcybiskupem halickim. Był bliskim współpracownikiem Jadwigi Andegaweńskiej i Władysława Jagiełły w akcji chrystianizacyjnej na Litwie. Prawdopodobnie ukończył studia na uniwersytecie w Rzymie, ale tytułu naukowego nie używał. Był propagatorem wewnętrznej reformy Kościoła. Nie zabiegał o majątki dla Kościoła, lecz bardzo pilnował poziomu pracy duszpasterskiej. Wizytując swą rozległą archidiecezję i chcąc mieć lepsze rozeznanie w sytuacji, zasięgał rady miejscowych proboszczów czy też przełożonych klasztorów. W ikonografii bł. Jakub przedstawiany jest w stroju biskupa wraz z pieczęcią herbową i wizerunkiem Matki Bożej lub w czasie adoracji Najświętszego Sakramentu.
iptc_keywords Bł. Jakub Strepa, błogosławiony, arcybiskup lwowski, franciszkanin, OFMConv., święci i błogosławieni, Jakub Strzemię
iptc_caption_writer Michal Grychowski,
iptc_job_id 640 x 935 pix Adobe RGB