Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Alwernia Muz Pożarnictwa 01.jpg

Małopolskie Muzeum Pożarnictwa w Alwerni, powstało 4 maja 1953 roku w dniu wspomnienia w Kościele katolickim Świętego Floriana patrona strażaków, z inicjatywy kpt. Zbigniewa Konrada Gęsikowskiego. Jest to najstarsze, dostępne do zwiedzania, muzeum pożarnictwa w Polsce. Od chwili założenia zebrano kilkaset eksponatów technicznych, plakaty, afisze i kalendarze. Wyjątkowo cennymi eksponatami są wozy konne z lat 1910, 1912, 1913, i samochody: Mercedes z 1926, Polski Fiat z 1936, sikawki ręczne i silniki, motopompy, toporki, hełmy i sztandary. Większość tych cennych eksponatów zostało zebranych przez kpt. Gęsikowskiego jako dary od jednostek strażackich z całej Małopolski, a nierzadko z całego kraju i zagranicy. W muzealnych gablotach można zobaczyć również zbiory filumenistyczne i filatelistyczne, kolekcje medali, odznaczeń, plakietek oraz fotografie. (wiki)
  • Keywords
  • IPTC Metadata
  • Information
iptc_copyright_notice Copyright by Michał Grychowski