Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Binarowa freski 01.jpg

Binarowa, Kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej – późnogotycki kościół parafialny z około 1500 roku,

Wpisany w 2003 r. wraz z innymi drewnianymi kościołami południowej Małopolski i Podkarpacia na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jednonawowy, konstrukcji zrębowej z drewna jodłowego, z wieżą od zachodu z 1596 roku konstrukcji słupowo-ramowej (najstarsza znana drewniana wieża przykościelna),
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
iptc_object_name Binarowa, Kościół pw. św. Michała Archanioła w Binarowej
iptc_caption Wpisany w 2003 r. wraz z innymi drewnianymi kościołami południowej Małopolski i Podkarpacia na listę światowego dziedzictwa UNESCO. Jednonawowy, konstrukcji zrębowej z drewna jodłowego, z wieżą od zachodu z 1596 roku konstrukcji słupowo-ramowej (najstarsza znana drewniana wieża przykościelna),
iptc_keywords światowe dziedzictwo UNESCO, Binarowa, kościół, architektura drewniana, XVI w, freski, sztuka sakralna, Szlak Architektury Drewnianej, sceny Męki Pańskiej, Sąd Ostateczny, prezbiterium, gotyk
iptc_instructions małopolskie, kościoły i klasztory, architektura drewniana
iptc_job_id 3622 x 2772 px CMYK
iptc_copyright_notice Copyright by Michał Grychowski