Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Nowy Sącz skansen_IMG_3507.jpg

Nowy Sącz, Sądecki Park Etnograficzny – skansen regionalny prezentujący architekturę drewnianą i tradycyjną kulturę ludową historycznej Sądecczyzny. Chałupa z Gostwicy 1850 rok, okno

Na ok. 20 hektarowym obszarze parku znajduje się 68 obiektów, zgrupowanych w kilkunastu zespołach. Jest to 9 zagród chłopskich, 4 zagrody jednobudynkowe, XVII-wieczny dwór szlachecki, folwark dworski, XVIII-wieczna cerkiew łemkowska, fragment osady Cyganów Karpackich, i in.
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
Make Canon
Model Canon EOS 20D
iptc_object_name Nowy Sącz, Sądecki Park Etnograficzny – skansen regionalny p
iptc_caption Na ok. 20 hektarowym obszarze parku znajduje się 68 obiektów, zgrupowanych w kilkunastu zespołach. Jest to 9 zagród chłopskich, 4 zagrody jednobudynkowe, XVII-wieczny dwór szlachecki, folwark dworski, XVIII-wieczna cerkiew łemkowska, fragment osady Cyganów Karpackich, i in.
iptc_keywords Nowy Sącz, skansen budownictwo drewniane, architektura drewniana, Sądecki Park Etnograficzny, tradycja, kultura ludowa, Sądecczyzna, nowosądeckie, zagrody, dwór, kościół, etnografia, ekspozycja, wystawa maziarstwa łemkowskiego, izba weselna, Chałupa z Gostwicy 1850 rok, XIX w., okno
iptc_instructions małopolskie, architektura drewniana, skanseny, miasta,
iptc_job_id 2731 x 4096 px sRGB
iptc_copyright_notice Copyright by Michał Grychowski