Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Czerwińsk n Wisłą głowica romańskiej kolumny.jpg

Czerwińsk nad Wisłą, klasztor kanoników regularnych laterańskich, II ćw XII w. Portal romański, kapitel z dekoracją

Dekoracja kapiteli kolumn w uskokach portalu: na lewym jest antyczny heros ujarzmiający smoki, na prawym zaś maska z liśćmi. Są to symbole żywiołów ognia i wody. Dwie brakujące głowice zapewne nosiły symbole żywiołów ziemi i powietrza, tworząc w ten sposób symbolikę całości świata materialnego.
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
Make Epson
Model PerfectionV700
iptc_object_name Czerwińsk nad Wisłą, klasztor kanoników regularnych laterań
iptc_caption Dekoracja kapiteli kolumn w uskokach portalu: na lewym jest antyczny heros ujarzmiający smoki, na prawym zaś maska z liśćmi. Są to symbole żywiołów ognia i wody. Dwie brakujące głowice zapewne nosiły symbole żywiołów ziemi i powietrza, tworząc w ten sposób symbolikę całości świata materialnego.
iptc_keywords klasztor kanoników laterańskich, Czerwińsk n/Wisłą, romanizm, kanonicy regularni, zakonnicy, Aleksander z Malonne, biskup płocki, Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, NMP, XII w, Wiligelm z Modeny, kapitel
iptc_instructions mazowieckie, kościoły i klasztory, sztuka sakralna,
iptc_job_id 3204 x 4213 px Adobe RGB
iptc_copyright_notice Copyright by Michał Grychowski