Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Czerwińsk n Wisłą klasztor od wsch03.jpg

Czerwińsk nad Wisłą, klasztor kanoników regularnych laterańskich, II ćw XII w.

Jego fundatorem był Aleksander z Malonne, biskup płocki w latach 1129–1156. Zapewne w fundacji uczestniczyli też książęta Bolesław Kędzierzawy i Henryk Sandomierski. Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z XII w., widok kościoła od wschodu z wieżami.
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
Make Epson
Model PerfectionV700
iptc_object_name Czerwińsk nad Wisłą, klasztor kanoników regularnych laterań
iptc_caption Jego fundatorem był Aleksander z Malonne, biskup płocki w latach 1129–1156. Zapewne w fundacji uczestniczyli też książęta Bolesław Kędzierzawy i Henryk Sandomierski. Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny z XII w., widok kościoła od wschodu z wieżami.
iptc_keywords apsyda, klasztor kanoników laterańskich, Czerwińsk n/Wisłą, romanizm, gotyk, trójnawowa bazylika z transeptem, kanonicy regularni, zakonnicy, Aleksander z Malonne, biskup płocki, Bolesław Kędzierzawy, Henryk Sandomierski, Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, NMP, wieża, wieże
iptc_instructions mazowieckie, kościoły i klasztory,
iptc_job_id 4062 x 5067 px Adobe RGB
iptc_copyright_notice Copyright by Michał Grychowski