Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Czerwińsk n Wisłą kościół kanoników,  lat portal romanski.jpg

Czerwińsk nad Wisłą, klasztor kanoników regularnych laterańskich, II ćw XII w. Portal romański

Portal romański znajdujący się w kruchcie (pierwotnie zaś w przedsionku otwartym) jest niezmiernie bogaty w dekoracje. Pochodzi z 1. połowy XII w., jego autor związany był najpewniej z włoskim warsztatem mistrza Wiligelma z Modeny. W dużym stopniu (i nie w całości) został on zrekonstruowany na początku XX stulecia.
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
Make Epson
Model PerfectionV700
iptc_object_name Czerwińsk nad Wisłą, klasztor kanoników regularnych laterań
iptc_caption Portal romański znajdujący się w kruchcie (pierwotnie zaś w przedsionku otwartym) jest niezmiernie bogaty w dekoracje. Pochodzi z 1. połowy XII w., jego autor związany był najpewniej z włoskim warsztatem mistrza Wiligelma z Modeny. W dużym stopniu (i nie w całości) został on zrekonstruowany na początku XX stulecia.
iptc_keywords klasztor kanoników laterańskich, Czerwińsk n/Wisłą, romanizm, kanonicy regularni, zakonnicy, Aleksander z Malonne, biskup płocki, Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, NMP, XII w, Wiligelm z Modeny
iptc_instructions mazowieckie, kościoły i klasztory, sztuka sakralna,
iptc_job_id 6466 x 5173 px Adobe RGB
iptc_copyright_notice Copyright by Michał Grychowski