Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Jarosław kościół dominikanów wewn_MG_6997.jpg

Jarosław, Bazylika mniejsza Matki Bożej Bolesnej i klasztor dominikanów. Wnętrze nawy pojezuickiego kościoła.

W latach 1629-1635 wybudowano nowy kościół wraz z klasztorem dla jezuitów sprowadzonych przez Annę Ostrogską. Jezuici przy kościele zbudowali kolegium zamiejskie z nowicjatem. Kościół rozbudowany w latach 1698 - 1713, architekt Jakub Solari, mistrzem murarskim był Szczepan Flanderski.
Wyposażenie wnętrza z XVIII wieku, z rzeźbami Tomasza Huttera. W głównym ołtarzu gotycka Pieta. Polichromie Rossiego i Ornausa. W korytarzu klasztornym polichromie Adama Swacha z 1731 roku, bardzo interesujące ze względów ikonograficznych, m. in. widoki Jarosławia, Lwowa i Torunia oraz portrety Zofii z Odrowążów Tarnowskiej - Kostkowej, Anny z Kostków Ostrogskiej, Anny Aloyzy z Ostrogskich Chodkiewiczowej, Jana Kazimierza, Jakuba Sobieskiego, Jana III Sobieskiego, biskupa Aleksandra Fredry.
Po kasacie zakonu jezuitów (1773) zespół przekazany dominikanom w 1777 r.
W głównym ołtarzu znajduje się cudowna, gotycka Pieta.
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
Make Canon
Model Canon EOS 5D Mark II
iptc_object_name Jarosław, Bazylika mniejsza Matki Bożej Bolesnej i klasztor do
iptc_caption W latach 1629-1635 wybudowano nowy kościół wraz z klasztorem dla jezuitów sprowadzonych przez Annę Ostrogską. Jezuici przy kościele zbudowali kolegium zamiejskie z nowicjatem. Kościół rozbudowany w latach 1698 - 1713, architekt Jakub Solari, mistrzem murarskim był Szczepan Flanderski. Wyposażenie wnętrza z XVIII wieku, z rzeźbami Tomasza Huttera. W głównym ołtarzu gotycka Pieta. Polichromie Rossiego i Ornausa. W korytarzu klasztornym polichromie Adama Swacha z 1731 roku, bardzo interesujące ze względów ikonograficznych, m. in. widoki Jarosławia, Lwowa i Torunia oraz portrety Zofii z Odrowążów Tarnowskiej - Kostkowej, Anny z Kostków Ostrogskiej, Anny Aloyzy z Ostrogskich Chodkiewiczowej, Jana Kazimierza, Jakuba Sobieskiego, Jana III Sobieskiego, biskupa Aleksandra Fredry. Po kasacie zakonu jezuitów (1773) zespół przekazany dominikanom w 1777 r. W głównym ołtarzu znajduje się cudowna, gotycka Pieta.
iptc_keywords Bazylika mniejsza Matki Bożej Bolesnej, klasztor dominikanów, Jarosław, XVII w., XVIII w, kościół Matki Bożej Bolesnej, świątynia, religia, wiara, Jakub Solari, Józef Degan, J. Weys, Albertus Aerarius, Szczepan Flanderski, jezuici, dominikanie, nawa, wnętrze, Anna Ostrogska, Tomasz Hutter
iptc_caption_writer Michał Grychowski_net
iptc_instructions podkarpackie, kościoły i klasztory, miasta, sztuka sakralna,
iptc_job_id 4096 x 6144 px Adobe RGB
iptc_copyright_notice Copyright by Michał Grychowski