Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Gdańsk katedra wewn widok z chóru muz.jpg

Gdańsk, Bazylika konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Gdańsku, jest największą świątynią na świecie zbudowaną z cegły. Wnętrze nawy głownej.

Kościół zbudowany jest na planie nieregularnego krzyża łacińskiego. Jest trójnawową halą o rozbudowanym i bogatym programie przestrzennym: trójnawowy korpus nawowy i również trójnawowy chór z pozornym ambitem. Na osi wschód-zachód szerokość części nawowej i chórowej jest identyczna. Widok z chóru muzycznego.
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
Make Epson
Model PerfectionV700
iptc_object_name Gdańsk, Bazylika konkatedralna Wniebowzięcia Najświętszej Ma
iptc_caption Kościół zbudowany jest na planie nieregularnego krzyża łacińskiego. Jest trójnawową halą o rozbudowanym i bogatym programie przestrzennym: trójnawowy korpus nawowy i również trójnawowy chór z pozornym ambitem. Na osi wschód-zachód szerokość części nawowej i chórowej jest identyczna. Widok z chóru muzycznego.
iptc_keywords gotyk, gotyk ceglany, XIV w., XV w., Gdańsk, katedra, kościół mariacki, WNMP, trójnawowa hala, panorama miasta, fara, ewangelicy, katolicki, nawa główna
iptc_caption_writer Michał Grychowski_net,
iptc_instructions pomorskie, miasta, kościoły i klasztory,
iptc_job_id 3299 x 4140 px Adobe RGB
iptc_copyright_notice Copyright by Michał Grychowski