Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Klimontów Kościół św Jacka podominikański wewn_MG_9219.jpg

Klimontów, Kościół Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka w Klimontowie powstał w latach 1617-1620.

Pośród cennego wyposażenia na szczególną uwagę zasługują stalle w prezbiterium i chór muzyczny z ciekawą dekoracją snycerską z ok. 1620 r. oraz dekoracja sklepień w typie renesansu kalisko-lubelskiego. Wczesnobarokowy ołtarz pochodzi z ok. 1650 r., natomiast ołtarze boczne, ambona i konfesjonały są rokokowe z XVIII w.
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
Make Canon
Model Canon EOS 5D Mark II
iptc_object_name Klimontów, Kościół Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka w
iptc_caption Pośród cennego wyposażenia na szczególną uwagę zasługują stalle w prezbiterium i chór muzyczny z ciekawą dekoracją snycerską z ok. 1620 r. oraz dekoracja sklepień w typie renesansu kalisko-lubelskiego. Wczesnobarokowy ołtarz pochodzi z ok. 1650 r., natomiast ołtarze boczne, ambona i konfesjonały są rokokowe z XVIII w.
iptc_keywords Klimontów, dominikanie, podominikański, renesans, Casper i Sebastian Fodyga, Kościół Najświętszej Maryi Panny i św. Jacka, XVII w., wnętrze, barok, ołtarz, XVIII w., sztuka sakralna
iptc_caption_writer Michał Grychowski_net,
iptc_instructions świętokrzyskie, kościoły i klasztory, sztuka sakralna, miasta,
iptc_job_id 3640 x 5016 px Adobe RGB
iptc_copyright_notice Copyright by Michał Grychowski