Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Gniezno Arch Archidiec Codex Aureus w oprawie.jpg

Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne, Codex Aureus, renesansowa oprawa, okładka przednia z sceną Ukrzyżowania.

Złoty Kodeks Gnieźnieński (łac. Codex aureus Gnesnensis) – ewangelistarz powstały najprawdopodobniej w końcówce XI wieku. Czas powstania ustala się w oparciu o szczególne związki ww. kodeksu z wytworzonym ok. 1085 roku Kodeksem wyszehradzkim, który napisano z okazji koronacji Wratysława II.
Należy on do grupy kodeksów tworzonych za pomocą szlachetnych kruszców i z wielką starannością. Przypuszcza się, że użyty został jako bardzo cenny dar lub jako manifestacja pobożności zleceniodawcy.
Aż do wieku XIX był używany do uroczystych liturgii mszalnych, sprawowanych przez arcybiskupów gnieźnieńskich (od XV wieku – prymasów Polski). Ostatni raz błogosławił nim wiernych Jan Paweł II w Gnieźnie w roku 1997 i w Bydgoszczy w roku 1999. Kodeks należy do wyjątkowej grupy ksiąg wykonanych z wielką starannością za pomocą szlachetnych kruszców. Obiekt jest jednym z czterech zachowanych do dziś kodeksów noszących znamię jednego skryptorium. Oprawa ewangelistarza została wykonana w renesansie z desek powleczonych brązową skórą, na którą nałożono srebrne, pozłacane plakiety. Przednia oprawa przedstawia scenę ukrzyżowania Chrystusa, przy którego krzyżu stoi Najświętsza Maryja Panna i św. Jan. Kodeks został ponownie oprawiony prawdopodobnie w XVII wieku, przy czym przycięto jego blok i nieumiejętnie nałożono srebrne elementy oprawy. W 1979 roku został rozebrany w związku z wykonaniem fotografii do publikacji. Przy tej okazji wyciągnięto z niego jedną składkę, która należała do innego ewangelistarza, a do Złotego kodeksu trafiła przypuszczalnie w XVII wieku.
Istnieją różne hipotezy dotyczące powstania Złotego kodeksu gnieźnieńskiego. Jako miejsce jego wykonania wskazuje się albo Bawarię (Ratyzbona), albo Czechy (Praga). Mógł zostać ofiarowany katedrze gnieźnieńskiej przez Bolesława Śmiałego z okazji jego koronacji królewskiej, która miała miejsce właśnie w Gnieźnie w 1076 roku.
Własność Archidiecezji Gnieźnieńskiej.
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
Make Epson
Model PerfectionV700
iptc_object_name Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne, Codex Aureus, renesansowa op
iptc_caption Złoty Kodeks Gnieźnieński (łac. Codex aureus Gnesnensis) – ewangelistarz powstały najprawdopodobniej w końcówce XI wieku. Czas powstania ustala się w oparciu o szczególne związki ww. kodeksu z wytworzonym ok. 1085 roku Kodeksem wyszehradzkim, który napisano z okazji koronacji Wratysława II. Należy on do grupy kodeksów tworzonych za pomocą szlachetnych kruszców i z wielką starannością. Przypuszcza się, że użyty został jako bardzo cenny dar lub jako manifestacja pobożności zleceniodawcy. Aż do wieku XIX był używany do uroczystych liturgii mszalnych, sprawowanych przez arcybiskupów gnieźnieńskich (od XV wieku – prymasów Polski). Ostatni raz błogosławił nim wiernych Jan Paweł II w Gnieźnie w roku 1997 i w Bydgoszczy w roku 1999. Kodeks należy do wyjątkowej grupy ksiąg wykonanych z wielką starannością za pomocą szlachetnych kruszców. Obiekt jest jednym z czterech zachowanych do dziś kodeksów noszących znamię jednego skryptorium. Oprawa ewangelistarza została wykonana w renesansie z desek powleczonych brązową skórą, na którą nałożono srebrne, pozłacane plakiety. Przednia oprawa przedstawia scenę ukrzyżowania Chrystusa, przy którego krzyżu stoi Najświętsza Maryja Panna i św. Jan. Kodeks został ponownie oprawiony prawdopodobnie w XVII wieku, przy czym przycięto jego blok i nieumiejętnie nałożono srebrne elementy oprawy. W 1979 roku został rozebrany w związku z wykonaniem fotografii do publikacji. Przy tej okazji wyciągnięto z niego jedną składkę, która należała do innego ewangelistarza, a do Złotego kodeksu trafiła przypuszczalnie w XVII wieku. Istnieją różne hipotezy dotyczące powstania Złotego kodeksu gnieźnieńskiego. Jako miejsce jego wykonania wskazuje się albo Bawarię (Ratyzbona), albo Czechy (Praga). Mógł zostać ofiarowany katedrze gnieźnieńskiej przez Bolesława Śmiałego z okazji jego koronacji królewskiej, która miała miejsce właśnie w Gnieźnie w 1076 roku.
iptc_keywords Gniezno, Archiwum Archidiecezjalne, XI w., piśmiennictwo romańskie, romanizm, ewangeliarz gnieźnieński, oprawa, renesans, srebrne pozłacane plakiety, Ukrzyżowanie, złoty kodeks, iluminacja, romański, Codex Aureus, Bawaria, Ratyzbona
iptc_caption_writer Michał Grychowski_net, ; http:/
iptc_instructions wielkopolskie, miasta, sztuka sakralna, muzea,
iptc_job_id 3783 x 3031 px Adobe RGB
iptc_copyright_notice Copyright by Michał Grychowski