Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
GNIEZNO Muz Diec kielich królewski stopa 02.jpg

Gniezno, Muzeum Archidiecezjalne, kielich królewski 1180 r. Stopa kielicha.

Kielich królewski z Trzemeszna, właśc. kielich tzw. "królewski" z Trzemeszna, zw. także drugim kielichem Dąbrówki – srebrny, częściowo złocony kielich z około 1180 roku. Przypisywany różnym środowiskom artystycznym: mozańskiemu, polskiemu, środkoworeńskiemu, angielskiemu.
Cechy stylistyczne wskazują na związki z malarstwem miniaturowym kręgu klasztornego Regensburg-Prüfening i z tamtejszą ikonografią typologiczną.
W kościele kanoników regularnych w Trzemesznie przechowywany był do 1941 lub 1942, potem wywieziony został do Niemiec przez hitlerowskie władze okupacyjne, odzyskany przez władze polskie w 1946. W 1958 zwrócony Kościołowi. Obecnie przechowywany w Muzeum Archidiecezjalnym w Gnieźnie (nr. inw. 43). Na stopie oraz czaszy znajduje się dwanaście trybowanych scen z Ksiąg Samuela i Ksiąg Królewskich.
Sceny na stopie:
Ofiarowanie Samuela Bogu (1 Sm 1,25-28)
Rozstanie Samuela i Saula (1 Sm 15,22-28)
Namaszczenie Dawida przez Samuela (1 Sm 14,13)
Walka Dawida z Goliatem (1 Sm 17,48-49)
Mikal pomaga Dawidowi w ucieczce (1 Sm 19,11-16)
Dawid otrzymuje chleby pokładne od Achimeleka (1 Sm 21,2-7)
Sceny na czaszy:
Namaszczenie Dawida królem Izraela w Hebronie (1 Sm 2,4 i 5,2)
Przekazanie władzy królewskiej przez Dawida Salomonowi (1 Krl 1-2)
Eliasz wskrzesza syna wdowy z Sarepty (1 Krl 17,17-23)
Eliasz wstępuje do nieba (2 Krl 2,11-14)
Eliasz oczyszcza wodę w studni w Jerycho (2 Krl 2,19-22)
Eliasz wydobywa z Jordanu zatopioną siekierę (2 Krl 6,1-7)
Na brzegu czaszy niellowany napis: + VNCTIO TAM REGVM QVAM VIRTVS MISTICA VATVM OMNIBVS INDVTIS XP(ISTV)M SVNT SIGNA SALVTIS (Tak królów namaszczenie, jak proroków moc mistyczna / Dla tych, co przybrali szatę Chrystusa, znakami są zbawienia). Wskazuje on, że przedstawione wydarzenia mają być odczytywane jako zapowiedź zbawienia w Chrystusie.
Wymiary: wysokość 15,8 cm; średnica stopy 13,1 cm; średnica czaszy 12
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
Make Epson
Model PerfectionV700
iptc_object_name Gniezno, Muzeum Archidiecezjalne, kielich królewski 1180 r. Sto
iptc_caption Kielich królewski z Trzemeszna, właśc. kielich tzw. "królewski" z Trzemeszna, zw. także drugim kielichem Dąbrówki – srebrny, częściowo złocony kielich z około 1180 roku. Przypisywany różnym środowiskom artystycznym: mozańskiemu, polskiemu, środkoworeńskiemu, angielskiemu. Cechy stylistyczne wskazują na związki z malarstwem miniaturowym kręgu klasztornego Regensburg-Prüfening i z tamtejszą ikonografią typologiczną. W kościele kanoników regularnych w Trzemesznie przechowywany był do 1941 lub 1942, potem wywieziony został do Niemiec przez hitlerowskie władze okupacyjne, odzyskany przez władze polskie w 1946. W 1958 zwrócony Kościołowi. Obecnie przechowywany w Muzeum Archidiecezjalnym w Gnieźnie (nr. inw. 43). Na stopie oraz czaszy znajduje się dwanaście trybowanych scen z Ksiąg Samuela i Ksiąg Królewskich. Sceny na stopie: Ofiarowanie Samuela Bogu (1 Sm 1,25-28) Rozstanie Samuela i Saula (1 Sm 15,22-28) Namaszczenie Dawida przez Samuela (1 Sm 14,13) Walka Dawida z Goliatem (1 Sm 17,48-49) Mikal pomaga Dawidowi w ucieczce (1 Sm 19,11-16) Dawid otrzymuje chleby pokładne od Achimeleka (1 Sm 21,2-7) Sceny na czaszy: Namaszczenie Dawida królem Izraela w Hebronie (1 Sm 2,4 i 5,2) Przekazanie władzy królewskiej przez Dawida Salomonowi (1 Krl 1-2) Eliasz wskrzesza syna wdowy z Sarepty (1 Krl 17,17-23) Eliasz wstępuje do nieba (2 Krl 2,11-14) Eliasz oczyszcza wodę w studni w Jerycho (2 Krl 2,19-22) Eliasz wydobywa z Jordanu zatopioną siekierę (2 Krl 6,1-7) Na brzegu czaszy niellowany napis: + VNCTIO TAM REGVM QVAM VIRTVS MISTICA VATVM OMNIBVS INDVTIS XP(ISTV)M SVNT SIGNA SALVTIS (Tak królów namaszczenie, jak proroków moc mistyczna / Dla tych, co przybrali szatę Chrystusa, znakami są zbawienia). Wskazuje on, że przedstawione wydarzenia mają być odczytywane jako zapowiedź zbawienia w Chrystusie. Wymiary: wysokość 15,8 cm; średnica stopy 13,1 cm; średnica czaszy 12
iptc_keywords drugi kielich Dąbrówki, Gniezno, Muzeum Archidiecezjalne, muzea, XII w., złotnictwo, sztuka sakralna, srebro złocone, Wielkopolska, kielich tzw. "królewski", opactwo kanoników regularnych, Trzemeszno, romanizm, romański, stopa, płaskorzeźba
iptc_caption_writer Michał Grychowski_net; https://
iptc_instructions wielkopolskie, miasta, sztuka sakralna, muzea,
iptc_job_id 4180 x 3144 Adobe RGB
iptc_copyright_notice Copyright by Michał Grychowski