Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Poznań koś św Marcina wewn.jpg

Poznań, kościół św Marcina, wnętrze nawy

Świątynię wzniósł prawdopodobnie książę Przemysł I w 1240, choć powstanie samej parafii tonie w mrokach historii pomiędzy XI a XIII wiekiem. Obecna gotycka budowla pochodzi z początku XVI w. W 1657 r.spaliły ją wojska brandenburskie. Odbudowana na przełomie XVII i XVIII w., otrzymała barokowy wystrój wnętrza.
Trójnawowe wnętrze świątyni przykryte jest gotyckim sklepieniem gwiaździstym. Wykonaną w 1957 r. polichromię ścian, malowaną bezpośrednio na cegłach, zaprojektował Wacław Taranczewski. Witraże w prezbiterium powstały w 1960 r. wg projektu Jana Piaseckiego.
W ołtarzu głównym znajduje się późnogotycki tryptyk, dzieło warsztatu śląskiego z 1498 r. W jego polu środkowym ustawione są figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem, św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny.
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
Make Epson
Model PerfectionV700
iptc_object_name Poznań, kościół św Marcina, wnętrze nawy
iptc_caption Świątynię wzniósł prawdopodobnie książę Przemysł I w 1240, choć powstanie samej parafii tonie w mrokach historii pomiędzy XI a XIII wiekiem. Obecna gotycka budowla pochodzi z początku XVI w. W 1657 r.spaliły ją wojska brandenburskie. Odbudowana na przełomie XVII i XVIII w., otrzymała barokowy wystrój wnętrza. ↓↓ Trójnawowe wnętrze świątyni przykryte jest gotyckim sklepieniem gwiaździstym. Wykonaną w 1957 r. polichromię ścian, malowaną bezpośrednio na cegłach, zaprojektował Wacław Taranczewski. Witraże w prezbiterium powstały w 1960 r. wg projektu Jana Piaseckiego. W ołtarzu głównym znajduje się późnogotycki tryptyk, dzieło warsztatu śląskiego z 1498 r. W jego polu środkowym ustawione są figury Matki Boskiej z Dzieciątkiem, św. Jana Chrzciciela i św. Katarzyny.
iptc_keywords Wacław Taranczewski, Wielkopolska, Poznań, sztuka sakralna, gotyk, barok, XVI w., XVII w., XX w., św. Katarzyna, św. Jan Chrzciciel, Matka Boska z Dzieciątkiem, święci i błogosławieni, polichromia
iptc_caption_writer Michał Grychowski_net, ;http://
iptc_instructions wielkopolskie, miasta, kościoły i klasztory, sztuka sakralna, święci i błogosławieni
iptc_job_id 3352 x 4188 px Adobe RGB
iptc_copyright_notice Copyright by Michał Grychowski