Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Tumlin kapliczka w miejscu grodziska_DJI_0802.jpg

Góra Grodowa (395 m n.p.m.) – wzniesienie położone w Górach Świętokrzyskich, na głównym czerwonym szlaku Kuźniaki – Gołoszyce,

Tumlin, rezerwat archeologiczno-geologiczny Góra Grodowa, woj.świętokrzyskie, zidentyfikowano tam wały otaczające szczyt oraz inne charakterystyczne dla takich miejsc zabudowania. Było ono szczególne dla Słowian gdyż występują tam anomalie magnetyczne spowodowane prawdopodobnie przez złoża jednej z rud żelaza – hematytu (tlenek żelaza). Ponad tysiąc lat temu stanowiła święte miejsce Słowian. Badania z 1986 roku podczas których stwierdzono brak warstwy kulturowej oraz zabytków z okresu średniowiecza na kulminacji oraz interpretacja wałów poprzez analogie do Łyśca oraz Ślęży, skłonił badaczy do przyjęcia tezy o funkcjonowaniu w tym miejscu ośrodka kultowego. Wiek pobranej w 1986 r. próbki węgla z gniazda spalenizny w stropowej części wału na podstawie analizy 14C mieści się w przedziale lat 1047-1193. Badania na zboczach Góry odsłoniły pozostałości dwóch chat z paleniskami/ogniskami, których chronologię określono ostatnio na XI i XII oraz XIII w. Z tego względu widzi on obiekt w Tumlinie jako założenie obronne, funkcjonujące na przełomie XI i XII w i zapewne w XII w., któremu towarzyszyła osada podgrodowa na wsch. stoku wzgórza. Choć nie wyklucza on, że starszy wał kamienny, który pierwotnie otaczał miejsce plemiennego ośrodka kultowego z okresu przedpaństwowego, został następnie wykorzystany przy budowie grodu z XI/XII wieku.
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
Make Hasselblad
Model L1D-20c
iptc_object_name Góra Grodowa (395 m n.p.m.) – wzniesienie położone w Górac
iptc_caption Tumlin, rezerwat archeologiczno-geologiczny Góra Grodowa, woj.świętokrzyskie, zidentyfikowano tam wały otaczające szczyt oraz inne charakterystyczne dla takich miejsc zabudowania. Było ono szczególne dla Słowian gdyż występują tam anomalie magnetyczne spowodowane prawdopodobnie przez złoża jednej z rud żelaza – hematytu (tlenek żelaza). Ponad tysiąc lat temu stanowiła święte miejsce Słowian. Badania z 1986 roku podczas których stwierdzono brak warstwy kulturowej oraz zabytków z okresu średniowiecza na kulminacji oraz interpretacja wałów poprzez analogie do Łyśca oraz Ślęży, skłonił badaczy do przyjęcia tezy o funkcjonowaniu w tym miejscu ośrodka kultowego. Wiek pobranej w 1986 r. próbki węgla z gniazda spalenizny w stropowej części wału na podstawie analizy 14C mieści się w przedziale lat 1047-1193. Badania na zboczach Góry odsłoniły pozostałości dwóch chat z paleniskami/ogniskami, których chronologię określono ostatnio na XI i XII oraz XIII w. Z tego względu widzi on obiekt w Tumlinie jako założenie obronne, funkcjonujące na przełomie XI i XII w i zapewne w XII w., któremu towarzyszyła osada podgrodowa na wsch. stoku wzgórza. Choć nie wyklucza on, że starszy wał kamienny, który pierwotnie otaczał miejsce plemiennego ośrodka kultowego z okresu przedpaństwowego, został następnie wykorzystany przy budowie grodu z XI/XII wieku.
iptc_keywords Tumlin, Góra Grodowa, rezerwat archeologiczny, archeologia, kapliczka, grodzisko, poganie, gród, świetokrzyskie
iptc_caption_writer Michal Grychowski, https://www.g
iptc_job_id 6454 x 3640 pix Adobe RGB
iptc_copyright_notice Copyright: Michal Grychowski,
File
Tumlin kapliczka w miejscu grodziska_DJI_0802
Filesize
6454 x 3640 pix Adobe RGB