Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Gnezdun Civitas_02.jpg

Gnezdun Civitas moneta Chrobrego z XI w.,

To najstarsza moneta z nazwą konkretnej miejscowości, odnosząca się do grodu w Gnieźnie. Jej wybicie przypisywane jest Bolesławowi Chrobremu. Na awersie widnieje „portret władcy”. Jest to nawiązanie do zachodnioeuropejskich wzorców „monet władców” jakie rozpowszechniały się na obszarze od Anglii poprzez Skandynawię. Bez wątpienia wybicie tej monety wzmocniło i podkreśliło autorytet władcy, a dodanie nazwy Gniezno – znaczenie tego grodu. Moneta GNEZDUN CIVITAS należy do denarów. Nazwa wywodzi się ze starożytnego Rzymu. W Europie denary pojawiły się wraz z reformą monetarną Karola Wielkiego. „Gnieźnieński” denar miał średnicę 18,5 mm, i ważył 1,66g. We wczesnym średniowieczu z 1 uncji srebra (ok. 240g) można było wybić około 220-230 monet. Moneta ta była wytworem z czasów zjazdu gnieźnieńskiego. Za taką interpretacją przemawiać miałby unikatowy charakter stempla, wykonanego z wielką jak na warunki polskie z XI wieku maestrią artystyczną. Przedstawiona w lewym profilu twarz władcy w awersie, otoczona napisem BOLIZLAVS, miałaby w myśl mało popularnych hipotez być wizerunkiem Chrobrego, jednakże większość badaczy odrzuca ten pogląd.
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
Make Epson
Model PerfectionV700
iptc_object_name Gnezdun Civitas moneta Chrobrego z XI w.,
iptc_caption To najstarsza moneta z nazwą konkretnej miejscowości, odnosząca się do grodu w Gnieźnie. Jej wybicie przypisywane jest Bolesławowi Chrobremu. Na awersie widnieje „portret władcy”. Jest to nawiązanie do zachodnioeuropejskich wzorców „monet władców” jakie rozpowszechniały się na obszarze od Anglii poprzez Skandynawię. Bez wątpienia wybicie tej monety wzmocniło i podkreśliło autorytet władcy, a dodanie nazwy Gniezno – znaczenie tego grodu. Moneta GNEZDUN CIVITAS należy do denarów. Nazwa wywodzi się ze starożytnego Rzymu. W Europie denary pojawiły się wraz z reformą monetarną Karola Wielkiego. „Gnieźnieński” denar miał średnicę 18,5 mm, i ważył 1,66g. We wczesnym średniowieczu z 1 uncji srebra (ok. 240g) można było wybić około 220-230 monet. Moneta ta była wytworem z czasów zjazdu gnieźnieńskiego. Za taką interpretacją przemawiać miałby unikatowy charakter stempla, wykonanego z wielką jak na warunki polskie z XI wieku maestrią artystyczną. Przedstawiona w lewym profilu twarz władcy w awersie, otoczona napisem BOLIZLAVS, miałaby w myśl mało popularnych hipotez być wizerunkiem Chrobrego, jednakże większość badaczy odrzuca ten pogląd.
iptc_keywords Gnezdun Civitas, najstarsza moneta, Bolesław Chrobry, denar, XI w., Gniezno, numizmatyka
iptc_caption_writer Michal Grychowski, wiki, https:/
iptc_job_id 2920 x 3016 pix Adobe RGB
iptc_copyright_notice Copyright: Michal Grychowski,
File
Gnezdun Civitas_02
Filesize
2920 x 3016 pix Adobe RGB