Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Biecz kolegiata krucyfiks w tęczy.jpg

Biecz, kolegiata Bożego Ciała, pulpit muzyczny.

Kolegiata Bożego Ciała – kościół parafialny obrządku rzymskokatolickiego w Bieczu o randze kolegiaty. Jeden z najświetniejszych zabytków gotyckiej architektury sakralnej w Polsce z licznymi cennymi zabytkami ruchomymi we wnętrzu. Najstarszą częścią kościoła jest prezbiterium, ukończone około 1480 r. (na belce tęczowej widoczna data „1482”). Według rejestru zabytków Królestwa Polskiego budowę tej najstarszej części kościoła rozpoczęto już w 1326 r. Szerokie (szersze niż główna nawa), złożone z czterech wąskich przęseł prezbiterium zamknięte jest od wschodu trzema bokami ośmioboku i nakryte ceglanym, ostrołukowym sklepieniem kolebkowym z lunetami, ozdobionym niezwykle bogatą siecią żeber. W przęsłach sklepienia zachowały się dwa czterolistne zworniki z herbami (na jednym herb Biecza, na drugim herb Odrowąż). Na czterech wspornikach żeber ozdobne tarcze; na dwóch z nich widoczne również herby Biecza i Odrowążów, na jednej z dwóch pozostałych nieznany znak - być może gmerk budowniczego. Przy wejściu do prezbiterium znajduje się XV-wieczna tęcza przedstawiająca scenę ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. W bocznej kaplicy znajduje się późnorenesansowy pulpit muzyczny z 1633 roku, będący jedynym takim zabytkiem w Polsce oraz Europie. Na podstawie pulpitu w formie czterobovcznej skrzyni umieszczony jest własciwy pulpit w formie piramidy o czterech bokach. Ściany skrzyni pokryte sa płaskorzeźbami z scenami o tematyce muzycznej. Fundatorami byli mieszczanie bieccy, stąd ich gmerki umieszczono na ścianach skrzyni.
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
Make Epson
Model PerfectionV700
iptc_object_name Biecz, kolegiata Bożego Ciała, pulpit muzyczny.
iptc_caption Kolegiata Bożego Ciała – kościół parafialny obrządku rzymskokatolickiego w Bieczu o randze kolegiaty. Jeden z najświetniejszych zabytków gotyckiej architektury sakralnej w Polsce z licznymi cennymi zabytkami ruchomymi we wnętrzu. Najstarszą częścią kościoła jest prezbiterium, ukończone około 1480 r. (na belce tęczowej widoczna data „1482”). Według rejestru zabytków Królestwa Polskiego budowę tej najstarszej części kościoła rozpoczęto już w 1326 r. Szerokie (szersze niż główna nawa), złożone z czterech wąskich przęseł prezbiterium zamknięte jest od wschodu trzema bokami ośmioboku i nakryte ceglanym, ostrołukowym sklepieniem kolebkowym z lunetami, ozdobionym niezwykle bogatą siecią żeber. W przęsłach sklepienia zachowały się dwa czterolistne zworniki z herbami (na jednym herb Biecza, na drugim herb Odrowąż). Na czterech wspornikach żeber ozdobne tarcze; na dwóch z nich widoczne również herby Biecza i Odrowążów, na jednej z dwóch pozostałych nieznany znak - być może gmerk budowniczego. Przy wejściu do prezbiterium znajduje się XV-wieczna tęcza przedstawiająca scenę ukrzyżowania Jezusa Chrystusa. W bocznej kaplicy znajduje się późnorenesansowy pulpit muzyczny z 1633 roku, będący jedynym takim zabytkiem w Polsce oraz Europie. Na podstawie pulpitu w formie czterobovcznej skrzyni umieszczony jest własciwy pulpit w formie piramidy o czterech bokach. Ściany skrzyni pokryte sa płaskorzeźbami z scenami o tematyce muzycznej. Fundatorami byli mieszczanie bieccy, stąd ich gmerki umieszczono na ścianach skrzyni.
iptc_keywords pulpit muzyczny Biecz, sztuka sakralna, XVII w., kościoły i klasztory, prezbiterium, małopolskie, Małopolska, renesans
iptc_caption_writer Michal Grychowski, wiki,
iptc_job_id 3500 x 4353 pix Adobe RGB
iptc_copyright_notice Copyright: Michal Grychowski,