Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Kraków, Bielany św. Romuald i uczniowie_MG_7943.jpg

Kraków, Bielany, Erem Kamedułów, fresk św. Romuald i uczniowie.

W budynku bramnym przy wejściu do eremu znajduje się malowidło we wnęce. Przedstawia obraz powstały na podstawie dzieła Andrea Sacchi – wizja św. Romualda. Romuald był założycielem zakonu kamedułów, a z jego powstaniem wiąże się legenda przedstawiona na obrazie. Otoczony mnichami z jego zakonu, siedzi święty opowiadający o śnie, podczas którego ujrzał, jak jego uczniowie, ubrani w białe szaty, po drabinie Jakubowej wkraczają do nieba. Uznawszy to za znak Boży postanowił w tym miejscu założyć nowy klasztor. Udając się po biskupie zezwolenie na utworzenie nowej fundacji, Romuald spotkał właściciela ziem leżących w pobliskiej dolinie. Maldulo – bo takie imię nosił ziemianin – wyznał Romualdowi, iż miał niedawno identyczny sen i bez wahania zgodził się podarować zakonnikom tereny pod budowę opactwa. Z wdzięczności dla niego miejsce to nazwano doliną Maldolego - “Campo di Maldoli”, skąd też wzięła się nazwa Camaldoli i nazwa całego zgromadzenia - kameduli. Św. Romuald zakończył pustelnicze życie w wieku 120 lat. 100 lat pokuty za 20 lat hulaszczego życia. Obraz Sachchiego z 1631 r. jest w Pinakotece w Watykanie. Spokój i powaga mnichów, zestawione jak w dyskursie filozoficznym, są charakterystyczne dla Sacchiego. Temat był powielany też w grafikach, ( wg Petita, Galerie du Musée de France, 1814) .
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
Make Canon
Model Canon EOS 5D Mark II
iptc_object_name Kraków, Bielany, Erem Kamedułów, fresk św. Romuald i uczniow
iptc_caption W budynku bramnym przy wejściu do eremu znajduje się malowidło we wnęce. Przedstawia obraz powstały na podstawie dzieła Andrea Sacchi – wizja św. Romualda. Romuald był założycielem zakonu kamedułów, a z jego powstaniem wiąże się legenda przedstawiona na obrazie. Otoczony mnichami z jego zakonu, siedzi święty opowiadający o śnie, podczas którego ujrzał, jak jego uczniowie, ubrani w białe szaty, po drabinie Jakubowej wkraczają do nieba. Uznawszy to za znak Boży postanowił w tym miejscu założyć nowy klasztor. Udając się po biskupie zezwolenie na utworzenie nowej fundacji, Romuald spotkał właściciela ziem leżących w pobliskiej dolinie. Maldulo – bo takie imię nosił ziemianin – wyznał Romualdowi, iż miał niedawno identyczny sen i bez wahania zgodził się podarować zakonnikom tereny pod budowę opactwa. Z wdzięczności dla niego miejsce to nazwano doliną Maldolego - “Campo di Maldoli”, skąd też wzięła się nazwa Camaldoli i nazwa całego zgromadzenia - kameduli. Św. Romuald zakończył pustelnicze życie w wieku 120 lat. 100 lat pokuty za 20 lat hulaszczego życia. Obraz Sachchiego z 1631 r. jest w Pinakotece w Watykanie. Spokój i powaga mnichów, zestawione jak w dyskursie filozoficznym, są charakterystyczne dla Sacchiego. Temat był powielany też w grafikach, ( wg Petita, Galerie du Musée de France, 1814) .
iptc_keywords Bielany, Kraków, św. Romuald, małopolskie, Małopolska, święci i błogosławieni, kameduli, XVIII w., fresk, sztuka sakralna, Andrea Sacchci
iptc_caption_writer Michal Grychowski,
iptc_job_id 4096 x 5367 pix Adobe RGB
iptc_copyright_notice Copyright: Michal Grychowski,