Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Biały Bór cerkiew św. Paraskewia.jpg

Biały Bór, Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w Białym Borze. Św. Paraskiewa, wizerunek na chórze.

Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy – cerkiew greckokatolicka w Białym Borze, postmodernistyczna, wzniesiona w latach 1993–1997 według projektu prof. Jerzego Nowosielskiego i Bogdana Kotarby; wpisana do rejestru zabytków w 2019. Wybudowana w latach 1992–1997. Świątynia nawiązuje do surowej architektury bazylik starochrześcijańskich. Posiada małe okienka, prosty blok fasady z wieżyczkami i podwójnie półkolistym przyczółkiem. Wnętrze powtarza schemat trójnawowej bazyliki: centralna, nieco obniżona część zwieńczona jest niewielką kopułą z wyobrażeniem Pantokratora; czarne kolumny oddzielają boczne galerie od głównej nawy. Sugestywny i ascetyczny nastrój cerkwi buduje niezwykła, kolorystyczna harmonia oparta na kontraście ciemnozielonych ścian i stropów, białych przegród i czerwonych portali. Ikonostas zredukowany został do trzech ikon: widniejącego w prześwicie carskich wrót Ukrzyżowania, oraz wizerunków Chrystusa i Marii. Od strony zachodniej, nad narteksem cerkwi mieści się chór(tzw. babiniec), oddzielony od przestrzeni nawy murowaną balustradą z wizerunkami ukazanych w półpostaci trzech świętych niewiast: Św. Paraskewii, Św. Marii Magdaleny i Św.Anastazji. n/z św. Paraskewia.
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
Make Canon
Model Canon EOS 5D Mark II
iptc_object_name Biały Bór, Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy w
iptc_caption Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy – cerkiew greckokatolicka w Białym Borze, postmodernistyczna, wzniesiona w latach 1993–1997 według projektu prof. Jerzego Nowosielskiego i Bogdana Kotarby; wpisana do rejestru zabytków w 2019. Wybudowana w latach 1992–1997. Świątynia nawiązuje do surowej architektury bazylik starochrześcijańskich. Posiada małe okienka, prosty blok fasady z wieżyczkami i podwójnie półkolistym przyczółkiem. Wnętrze powtarza schemat trójnawowej bazyliki: centralna, nieco obniżona część zwieńczona jest niewielką kopułą z wyobrażeniem Pantokratora; czarne kolumny oddzielają boczne galerie od głównej nawy. Sugestywny i ascetyczny nastrój cerkwi buduje niezwykła, kolorystyczna harmonia oparta na kontraście ciemnozielonych ścian i stropów, białych przegród i czerwonych portali. Ikonostas zredukowany został do trzech ikon: widniejącego w prześwicie carskich wrót Ukrzyżowania, oraz wizerunków Chrystusa i Marii. Od strony zachodniej, nad narteksem cerkwi mieści się chór(tzw. babiniec), oddzielony od przestrzeni nawy murowaną balustradą z wizerunkami ukazanych w półpostaci trzech świętych niewiast: Św. Paraskewii, Św. Marii Magdaleny i Św.Anastazji. n/z św. Paraskewia.
iptc_keywords Biały Bór, cerkiew, sanktuarium, kościoły i klasztory, Jerzy Nowosielski, Bogdan Kotarba, postmodernizm, XX w., architektura sakralna, sztuka sakralna, bazylika, Cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogarodzicy, grekokatolicy, eparchia, św. Paraskewia
iptc_caption_writer Michal Grychowski, wikipedia,
iptc_job_id 3558 x 2826 pix Adobe RGB
iptc_copyright_notice Copyright: Michal Grychowski,