Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Pelplin katedra wew_MG_7803.jpg

Pelplin, katedra WNMP. Wnętrze nawy ku zachodowi.

Bazylika klasztorna, obecnie katedralna pw. Najświętszej Marii Panny, św. Benedykta, Bernarda i Stanisława Biskupa. Usytuowana jest w centrum zespołu pocystersko-katedralnego, w południowej pierzei placu Mariackiego. Jest to budowla gotycka, której budowa rozpoczęta została przypuszczalnie w 2 ćw. XIV w. i zasadniczo ukończona ok. 1400 r. (oprócz części sklepień i szczytów). Budowla odznacza się wyjątkowo dużymi rozmiarami: długości 84 m, szerokość 29,8 m (po obwodzie zewnętrznym) i wysokość nawy głównej – 26 m. Zbudowana z cegły katedra jest trójnawową bazyliką na planie krzyża łacińskiego, z pięcioprzęsłowym korpusem nawowym, dwuprzęsłowym transeptem i czteroprzęsłowym, zamkniętym prostokątnie prezbiterium, które flankują nawy boczne. Ustawienie ołtarza głównego pomiędzy drugą od wschodu parą filarów tworzy iluzję ambitu. Transept ma układ halowy, składa się z dwóch naw; architektura ramion transeptu jest odmienna od reszty kościoła, za sprawą sieciowych sklepień; pozostałe części świątyni nakryte są sklepieniem gwiaździstym (sześcioramiennym w nawie głównej i prezbiterium, czteroramiennym w nawach bocznych). Sklepienia wspierają ośmioboczne w planie filary międzynawowe, które na wysokości ścian nawy głównej są częściowo wtopione w lico i tworzą ostrołukowe arkady. Strefa okien umieszczona jest wysoko ponad gzymsem; ponad którym ściany poszczególnych przęseł, przybierają ostrołukową formę. Częściowo zachowały się ceramiczne wsporniki sklepienne o motywach antropomorficznych (główki, popiersia, figurki atlantów) i zoomorficznych.
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
Make Canon
Model Canon EOS 5D Mark II
iptc_object_name Pelplin, katedra WNMP. Wnętrze nawy ku zachodowi.
iptc_caption Bazylika klasztorna, obecnie katedralna pw. Najświętszej Marii Panny, św. Benedykta, Bernarda i Stanisława Biskupa. Usytuowana jest w centrum zespołu pocystersko-katedralnego, w południowej pierzei placu Mariackiego. Jest to budowla gotycka, której budowa rozpoczęta została przypuszczalnie w 2 ćw. XIV w. i zasadniczo ukończona ok. 1400 r. (oprócz części sklepień i szczytów). Budowla odznacza się wyjątkowo dużymi rozmiarami: długości 84 m, szerokość 29,8 m (po obwodzie zewnętrznym) i wysokość nawy głównej – 26 m. Zbudowana z cegły katedra jest trójnawową bazyliką na planie krzyża łacińskiego, z pięcioprzęsłowym korpusem nawowym, dwuprzęsłowym transeptem i czteroprzęsłowym, zamkniętym prostokątnie prezbiterium, które flankują nawy boczne. Ustawienie ołtarza głównego pomiędzy drugą od wschodu parą filarów tworzy iluzję ambitu. Transept ma układ halowy, składa się z dwóch naw; architektura ramion transeptu jest odmienna od reszty kościoła, za sprawą sieciowych sklepień; pozostałe części świątyni nakryte są sklepieniem gwiaździstym (sześcioramiennym w nawie głównej i prezbiterium, czteroramiennym w nawach bocznych). Sklepienia wspierają ośmioboczne w planie filary międzynawowe, które na wysokości ścian nawy głównej są częściowo wtopione w lico i tworzą ostrołukowe arkady. Strefa okien umieszczona jest wysoko ponad gzymsem; ponad którym ściany poszczególnych przęseł, przybierają ostrołukową formę. Częściowo zachowały się ceramiczne wsporniki sklepienne o motywach antropomorficznych (główki, popiersia, figurki atlantów) i zoomorficznych.
iptc_keywords gotyk, pomorskie, Pelplin, katedra WNMP, kościoły i klasztory, sztuka sakralna, bazylika, XIV w., XV w., cystersi
iptc_caption_writer Michal Grychowski, https://diece
iptc_job_id 4096 x 6144 pix Adobe RGB
iptc_copyright_notice Copyright: Michal Grychowski,
File
Pelplin katedra wew_MG_7803
Filesize
4096 x 6144 pix Adobe RGB