Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Czerwińsk nad Wisłą klasztor_DJI_0933.jpg

Czerwińsk nad Wisłą. Założenie romańskiego kościoła i klasztoru. Klasztor kanoników regularnych w Czerwińsku nad Wisłą.

Klasztor kanoników regularnych w Czerwińsku nad Wisłą – klasztor kanoników regularnych w Czerwińsku nad Wisłą istniejący od XII do 1819 roku. Obecnie w rękach salezjanów. Częścią kompleksu klasztornego jest romański kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. We wnętrzu zachował się najokazalszy romański portal w Polsce oraz XIII-wieczne freski. Klasztor kanoników regularnych założony został w drugiej ćwierci XII w., a jego fundatorem był Aleksander z Malonne, biskup płocki w latach 1129–1156. Zapewne w fundacji uczestniczyli też książęta Bolesław Kędzierzawy i Henryk Sandomierski. Istnieje również podejrzenie, że w przygotowaniu fundacji mógł mieć udział Bolesław Krzywousty (wymieniony jest w przywileju Konrada mazowieckiego z 1222 r., także Spominki sochaczewskie wymieniają jako datę fundacji rok 1124). Pochodzenie sprowadzonych tu kanoników regularnych nie jest ostatecznie rozsądzone – być może pochodzili oni z opactwa św. Idziego w Leodium.
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
Make Hasselblad
Model L1D-20c
iptc_object_name Czerwińsk nad Wisłą. Założenie romańskiego kościoła i kl
iptc_caption Klasztor kanoników regularnych w Czerwińsku nad Wisłą – klasztor kanoników regularnych w Czerwińsku nad Wisłą istniejący od XII do 1819 roku. Obecnie w rękach salezjanów. Częścią kompleksu klasztornego jest romański kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny. We wnętrzu zachował się najokazalszy romański portal w Polsce oraz XIII-wieczne freski. Klasztor kanoników regularnych założony został w drugiej ćwierci XII w., a jego fundatorem był Aleksander z Malonne, biskup płocki w latach 1129–1156. Zapewne w fundacji uczestniczyli też książęta Bolesław Kędzierzawy i Henryk Sandomierski. Istnieje również podejrzenie, że w przygotowaniu fundacji mógł mieć udział Bolesław Krzywousty (wymieniony jest w przywileju Konrada mazowieckiego z 1222 r., także Spominki sochaczewskie wymieniają jako datę fundacji rok 1124). Pochodzenie sprowadzonych tu kanoników regularnych nie jest ostatecznie rozsądzone – być może pochodzili oni z opactwa św. Idziego w Leodium.
iptc_keywords XII w, Czerwińsk nad Wisłą, kościoły i klasztory, romanizm, sztuka sakralna, kościoły i klasztory, mazowieckie, Mazowsze, XIII w., kościoły i klasztory, sztuka sakralna, kanonicy regularni laterańscy, zakonnicy, Aleksander z Malonne
iptc_caption_writer Michal Grychowski, wiki,
iptc_job_id 6144 x 4093 pix Adobe RGB
iptc_copyright_notice Copyright: Michal Grychowski,