Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Grębień koś Św Trójcy polichromia_MG_4871.jpg

Grębień, koś Św Trójcy, polichromia stropu z 1530 r, garjek grajacy na skrzypcach polskich

Unikalna późnogotycka polichromia ścian z czasów budowy (przedstawia sceny z Męki Pańskiej) i późnogotycko-renesansowa polichromia stropów z ok. 1520-31 r., Scena Zaśnięcia Matki Boskiej. Maryi przygrywają dwaj grajkowie – jeden dworski i jeden chłopski, są największą ciekawostką polichromii.
Ołtarz główny stanowi gotycki tryptyk drewniany z XVI w. z rzeźbami MB z Dzieciątkiem, św. Barbary i św. Mikołaja. Boczne skrzydła tryptyku to obrazy przedstawiające św. Jana Chrzciciela i św. Jadwigę Śląską. Wg tradycji ołtarz ten miał być ołtarzem polowym hetmana Jana Zamoyskiego.
Na belce tęczowej, na której pierwotnie stał późnogotycki krzyż stojący dziś na tabernakulum, umieszczona została gotycka rzeźba przedstawiająca Trójcę Świętą w formie tzw. Tronu Łaski.
Znajdują się tu także dwa boczne ołtarze. Jeden św. Jadwigi Śląskiej, a drugi Matki Bożej Częstochowskiej. Oba datowane są na wiek XVII.
Ale tym co szczególnie przyciąga uwagę miłośników zabytków, jest polichromia na ścianach i sklepieniu. Określa się ją jako późnogotycką, posiadającą bardzo wysoką wartość artystyczną i zabytkową. Malowidła naścienne przedstawiają sceny ewangeliczne (np.: wypędzenie przekupniów ze świątyni, wjazd Chrystusa do Jerozolimy). Przede wszystkim są to przedstawienia Męki Pańskiej i Zmartwychwstania z ornamentami roślinnymi i arkadowymi. Na stropie nawy widoczna jest scena Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, oraz wizerunki św. Anny Samotrzeciej i św. Jadwigi Śląskiej. Przedstawiono tam również dwóch grajków z instrumentami i w strojach z epoki, oraz orła polskiego i herb Jana Łaskiego (Korab), jak również herb cechowy malarzy. Na stropie prezbiterium znajduje się przedstawienie Trójcy Świętej w dekoracji kwiatowej.
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
Make Canon
Model Canon EOS 20D
iptc_object_name Grębień, koś Św Trójcy, polichromia stropu z 1530 r, garj
iptc_caption Unikalna późnogotycka polichromia ścian z czasów budowy (przedstawia sceny z Męki Pańskiej) i późnogotycko-renesansowa polichromia stropów z ok. 1520-31 r., Scena Zaśnięcia Matki Boskiej. Maryi przygrywają dwaj grajkowie – jeden dworski i jeden chłopski, są największą ciekawostką polichromii. Ołtarz główny stanowi gotycki tryptyk drewniany z XVI w. z rzeźbami MB z Dzieciątkiem, św. Barbary i św. Mikołaja. Boczne skrzydła tryptyku to obrazy przedstawiające św. Jana Chrzciciela i św. Jadwigę Śląską. Wg tradycji ołtarz ten miał być ołtarzem polowym hetmana Jana Zamoyskiego. Na belce tęczowej, na której pierwotnie stał późnogotycki krzyż stojący dziś na tabernakulum, umieszczona została gotycka rzeźba przedstawiająca Trójcę Świętą w formie tzw. Tronu Łaski. Znajdują się tu także dwa boczne ołtarze. Jeden św. Jadwigi Śląskiej, a drugi Matki Bożej Częstochowskiej. Oba datowane są na wiek XVII. Ale tym co szczególnie przyciąga uwagę miłośników zabytków, jest polichromia na ścianach i sklepieniu. Określa się ją jako późnogotycką, posiadającą bardzo wysoką wartość artystyczną i zabytkową. Malowidła naścienne przedstawiają sceny ewangeliczne (np.: wypędzenie przekupniów ze świątyni, wjazd Chrystusa do Jerozolimy). Przede wszystkim są to przedstawienia Męki Pańskiej i Zmartwychwstania z ornamentami roślinnymi i arkadowymi. Na stropie nawy widoczna jest scena Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, oraz wizerunki św. Anny Samotrzeciej i św. Jadwigi Śląskiej. Przedstawiono tam również dwóch grajków z instrumentami i w strojach z epoki, oraz orła polskiego i herb Jana Łaskiego (Korab), jak również herb cechowy malarzy. Na stropie prezbiterium znajduje się przedstawienie Trójcy Świętej w dekoracji kwiatowej.
iptc_keywords późnogotycka polichromia, gotyk, architektura drewniana, freski, Grębień, kościół św. Trójcy, scena Zaśnięcia Najświętszej Maryi Panny, św. Anna Samotrzecia, św. Jadwiga Śląska, grajkowie, instrumenty muzyczne, herb Jana Łaskiego (Korab), trójca Święta, herby, XVI w, NMP, skrzypce polskie
iptc_instructions łódzkie, kościoły i klasztory, architektura drewniana, sztuka sakralna,
iptc_job_id 2731 x 4096 px Adobe RGB
iptc_copyright_notice Copyright by Michał Grychowski