Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Kraków Wawel katedra fasada_MG_3273.jpg

Kraków Wawel Katedra od zachodu

Fasada katedry na Wawelu. Odbudowę katedry w stylu gotyckim, zaczął w czasach panowania Władysława Łokietka biskup Nankier. Po roku 1320 wzniesiono dolne partie ścian prezbiterium i niektóre kaplice, ale górne fragmenty murów i sklepienia były z nieznanych przyczyn dziełem innego warsztatu, sprowadzonego z inicjatywy biskupa Grota, po jego powrocie z Awinionu w 1327 roku. Robotnicy ci znali tradycję budowlaną cystersko – burgundzką, wzory warsztatowe katedry strasburskiej oraz systemy konstrukcyjne kościołów z kaplicami bocznymi pomiędzy przyporami (Sedlec, Salem). Warsztat ten, wykorzystując różnorodne wpływy odległych nieraz budowli, ukończył prezbiterium do 1333 roku, a w 1346 roku zostało ono wyświęcone. Budowę korpusu nawowego rozpoczęto podobnie, od sprowadzenia nowego warsztatu po powrocie biskupa Bodzanty z Awinionu w 1348 roku i ukończono go do około 1359, w tymże bowiem roku biskup zwolnił kler diecezjalny od kolekty na rzecz budowy. W 1364 roku w obecności króla Kazimierza Wielkiego, arcybiskup gnieźnieński Jarosław Bogoria Skotnicki uroczyście konsekrował całą katedrę.
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
Make Canon
Model Canon EOS 5D Mark II
iptc_object_name Kraków Wawel Katedra od zachodu
iptc_caption fasada katedry na Wawelu
iptc_keywords katedra, Kraków, Wawel, fasada katedry, XIII w, gotyk, św. Stanisław, wieże, wieża Zygmuntowska, wieża wikaryjska, wejście zachodnie, dziedziniec, pomnik Jana Pawła II, rozeta, szczyt gotycki, gotyk, barok, XIV w, XVIII w
iptc_instructions małopolskie, kościoły i klasztory, miasta, sztuka sakralna, święci i błogosławieni,
iptc_job_id 3616 x 5361 px Adobe RGB
iptc_copyright_notice Copyright by Michał Grychowski