Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Szczyrzyc koś cystersów03.jpg

Szczyrzyc, Opactwo Cystersów, zespół opactwa z murowanym kościołem z 1620 roku, przebudowanym w XVIII i XIX wieku.

Kościół Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej i św. Stanisława Biskupa, widok od zachodu. Barokowa świątynia wzniesiona została na planie krzyża, z prezbiterium zamkniętym półkolistą absydą. Nad kościołem góruje smukła rokokowa wieżyczka z sygnaturką.
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
Make Epson
Model PerfectionV700
iptc_object_name Szczyrzyc, Opactwo Cystersów, zespół opactwa z murowanym koś
iptc_caption Kościół Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej i św. Stanisława Biskupa, widok od zachodu. Barokowa świątynia wzniesiona została na planie krzyża, z prezbiterium zamkniętym półkolistą absydą. Nad kościołem góruje smukła rokokowa wieżyczka z sygnaturką.
iptc_keywords cystersi, Szczyrzyc, klasztor, opactwo, Teodor Cedro herbu Gryf, Ludżmierz, Kościół Najświętszej Maryi Panny Wniebowziętej i św. Stan, XVII w, XVIII w, XIX w, barok, XIII w, gotyk, św. Stanisław, WNMP
iptc_caption_writer Michał Grychowski_net;
iptc_instructions małopolskie, miasta, cystersi, kościoły i klasztory,
iptc_job_id 3954 x 5022 px Adobe RGB
iptc_copyright_notice Copyright by Michał Grychowski