Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Czerwińsk n Wisłą klasztor d kanoników laterańs.jpg

Czerwińsk nad Wisłą, klasztor kanoników regularnych laterańskich, II ćw XII w. Brama Opata Kuli i wieże kościoła

Zabudowania klasztorne, przylegające do świątyni od południa, pochodzą z XV-XVI w., przebudowane zostały w XVII w. Z XV w. pochodzą plebania i dzwonnica (tzw. Brama Opata Kuli), wtedy też sklepiono gwieździście kaplicę (być może dawny refektarz) w skrzydle południowym, dodano też tam portal gotycki.
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
Make Epson
Model PerfectionV700
iptc_object_name Czerwińsk nad Wisłą, klasztor kanoników regularnych laterań
iptc_caption Zabudowania klasztorne, przylegające do świątyni od południa, pochodzą z XV-XVI w., przebudowane zostały w XVII w. Z XV w. pochodzą plebania i dzwonnica (tzw. Brama Opata Kuli), wtedy też sklepiono gwieździście kaplicę (być może dawny refektarz) w skrzydle południowym, dodano też tam portal gotycki.
iptc_keywords klasztor kanoników laterańskich, Czerwińsk n/Wisłą, romanizm, gotyk, trójnawowa bazylika z transeptem, kanonicy regularni, zakonnicy, Kościół Zwiastowania Najświętszej Marii Panny, NMP, dzwonnica, Wieża Opata Kuli, wieże
iptc_instructions mazowieckie, kościoły i klasztory,
iptc_job_id 3328 x 4156 px Adobe RGB
iptc_copyright_notice Copyright by Michał Grychowski