Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Tarłów koś paraf figura św Wojciecha_MG_8291.jpg

Tarłów kościół parafialny, figura św Wojciecha.

Obecna świątynia została ufundowana w 1647 roku przez starostę opoczyńskiego, Zbigniewa Oleśnickiego. W 1655 roku budowla została konsekrowana przez Wojciecha Lipnickiego, sufragana krakowskiego. Kościół był restaurowany przed połową XVIII stulecia, następnie po 1782 roku, kiedy to przebudowana została fasada, oraz w 2 połowie XIX stulecia. Kościół został wybudowany w stylu wczesnobarokowym. Budowla jest orientowana, wzniesiono ją z cegły i kamienia. Fasada główna jest flankowana przez dwie wieże. Na drugiej kondygnacji jest umieszczona wnęka, w której znajduje się kamienna rzeźba Trójcy Świętej.
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
Make Canon
Model Canon EOS 5D Mark II
iptc_object_name Tarłów kościół parafialny, figura św Wojciecha.
iptc_caption Obecna świątynia została ufundowana w 1647 roku przez starostę opoczyńskiego, Zbigniewa Oleśnickiego. W 1655 roku budowla została konsekrowana przez Wojciecha Lipnickiego, sufragana krakowskiego. Kościół był restaurowany przed połową XVIII stulecia, następnie po 1782 roku, kiedy to przebudowana została fasada, oraz w 2 połowie XIX stulecia. Kościół został wybudowany w stylu wczesnobarokowym. Budowla jest orientowana, wzniesiono ją z cegły i kamienia. Fasada główna jest flankowana przez dwie wieże. Na drugiej kondygnacji jest umieszczona wnęka, w której znajduje się kamienna rzeźba Trójcy Świętej.
iptc_keywords XVIII w., Tarłów, kościół, fasada, wieże, Kościół Świętej Trójcy w Tarłowie, Święta Trójca, XVII w., Zbigniew Oleśnicki, fundacja, rzezba, figura, św Wojciech
iptc_caption_writer wiki
iptc_instructions świetkokrzyskie, kościoły i klasztory, sztuka sakralna,
iptc_job_id 4096 x 6144 px Adobe RGB
iptc_copyright_notice Copyright: Michal Grychowski