Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Żmijowiska grodzisko_DJI_0417.jpg

Żmijowiska, grodzisko. Rekonstrukcja.

We wczesnym średniowieczu jeden z potężnych grodów obronnych skupionych w Kotlinie Chodelskiej. Szacuje się, że cały zespół osadniczy w Żmijowiskach liczył ok. 2,92 ha powierzchni. W jego skład wchodził dobrze ufortyfikowany gród właściwy oraz osady przygrodowe: północna i południowa. Na bazie częściowo zrekonstruowanego grodu powstał skansen archeologiczny nazwany Muzeum Dawnych Słowian. To jedyne w Polsce otwarte muzeum tematyczne, pełniące też rolę ośrodka archeologii doświadczalnej, dostępne do samodzielnego zwiedzania non-stop. Obejrzeć tu można zachowane oryginalne relikty obwałowań słowiańskiego grodu, uzupełnione częściową rekonstrukcją elementów systemu obronnego: grodowej bramy wraz z pomostem bramnym, ziemno-drewnianego wału oraz „przedwału” w postaci tzw. płotu polskiego. W skład zespołu osadniczego w Żmijowiskach wchodzą relikty grodziska oraz dwu osad przygrodowych. Grodzisko jest przykładem nizinnego, jednowałowego, pierścieniowatego założenia obronnego o powierzchni ok. 10 arów i średnicy ok. 35 m. Wał otaczał podwójny system fos.
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
Make Hasselblad
Model L1D-20c
iptc_object_name Żmijowiska, grodzisko. Rekonstrukcja.
iptc_caption We wczesnym średniowieczu jeden z potężnych grodów obronnych skupionych w Kotlinie Chodelskiej. Szacuje się, że cały zespół osadniczy w Żmijowiskach liczył ok. 2,92 ha powierzchni. W jego skład wchodził dobrze ufortyfikowany gród właściwy oraz osady przygrodowe: północna i południowa. Na bazie częściowo zrekonstruowanego grodu powstał skansen archeologiczny nazwany Muzeum Dawnych Słowian. To jedyne w Polsce otwarte muzeum tematyczne, pełniące też rolę ośrodka archeologii doświadczalnej, dostępne do samodzielnego zwiedzania non-stop. Obejrzeć tu można zachowane oryginalne relikty obwałowań słowiańskiego grodu, uzupełnione częściową rekonstrukcją elementów systemu obronnego: grodowej bramy wraz z pomostem bramnym, ziemno-drewnianego wału oraz „przedwału” w postaci tzw. płotu polskiego. W skład zespołu osadniczego w Żmijowiskach wchodzą relikty grodziska oraz dwu osad przygrodowych. Grodzisko jest przykładem nizinnego, jednowałowego, pierścieniowatego założenia obronnego o powierzchni ok. 10 arów i średnicy ok. 35 m. Wał otaczał podwójny system fos.
iptc_keywords archeologia, grodzisko, IX w., Kazimierz Dolny, lubelskie, X w, zabytek, Żmijowiska, lubelskie, rekonstrukcja
iptc_caption_writer Michal Grychowski, wiki
iptc_job_id 6144 x 4096 pix Adobe RGB
iptc_copyright_notice Copyright: Michal Grychowski,
File
mijowiska grodzisko_DJI_0417
Filesize
6144 x 4096 pix Adobe RGB