Michał Grychowski fotografia autorska

Bank zdjęć dla fotoedytorów

 
 
Żagań kościół WNMP nagrobek Henryka IV_MG_9958.jpg

Żagań, Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny. Sarkofag księcia Henryka IV Wiernego. Fragment.

Według dawnych kronikarzy, kościół został zbudowany już w 1183 roku, podczas rządów piastowskiego księcia Bolesława I Wysokiego. Pierwsza źródłowa wzmianka świątyni jest umieszczona na dokumencie biskupa Tomasza II, określającego wielkość archiprezbiteriatów: krośnieńskiego i żagańskiego, z 1272 roku. W drugiej połowie XIV stulecia kanonicy regularni św. Augustyna wybudowali bazylikę o trzech nawach. Po pożarach w latach 1472 i 1486 świątynia została odbudowana jako kościół halowy. Poważnie budowla została przebudowana w 1515 roku, kiedy została wybudowana nowa wieża i wielki zachodni szczyt oraz została podwyższona nawa główna. Po pożarze w 1730 roku odbudowane wnętrze zostało wyposażone w bogaty wystrój rzeźbiarsko-sztukatorski. Zewnętrzna architektura mimo wielu przebudów zachowała do czasów współczesnych charakter gotyku, natomiast loggia, reprezentuje styl renesansowy. W świątyni znajdują się stalle z 1695 roku oraz ołtarz Św. Trójcy z XVI wieku. W kościele mieści się również gotycki sarkofag księcia głogowsko-żagańskiego Henryka IV Wiernego. W otoku majuskułą napisano:W roku 1342 [...]22 stycznia zmarł sławny książę Henryk, pan Żagania.
  • Keywords
  • EXIF Metadata
  • IPTC Metadata
  • Information
Make Canon
Model Canon EOS 5D Mark II
iptc_object_name Żagań, Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Pann
iptc_caption Według dawnych kronikarzy, kościół został zbudowany już w 1183 roku, podczas rządów piastowskiego księcia Bolesława I Wysokiego. Pierwsza źródłowa wzmianka świątyni jest umieszczona na dokumencie biskupa Tomasza II, określającego wielkość archiprezbiteriatów: krośnieńskiego i żagańskiego, z 1272 roku. W drugiej połowie XIV stulecia kanonicy regularni św. Augustyna wybudowali bazylikę o trzech nawach. Po pożarach w latach 1472 i 1486 świątynia została odbudowana jako kościół halowy. Poważnie budowla została przebudowana w 1515 roku, kiedy została wybudowana nowa wieża i wielki zachodni szczyt oraz została podwyższona nawa główna. Po pożarze w 1730 roku odbudowane wnętrze zostało wyposażone w bogaty wystrój rzeźbiarsko-sztukatorski. Zewnętrzna architektura mimo wielu przebudów zachowała do czasów współczesnych charakter gotyku, natomiast loggia, reprezentuje styl renesansowy. W świątyni znajdują się stalle z 1695 roku oraz ołtarz Św. Trójcy z XVI wieku. W kościele mieści się również gotycki sarkofag księcia głogowsko-żagańskiego Henryka IV Wiernego. W otoku majuskułą napisano:W roku 1342 [...]22 stycznia zmarł sławny książę Henryk, pan Żagania.
iptc_keywords Żagań, kościół Wniebowzięcia NMP, XIV w., kanonicy regularni, bazylika, lubuskie, Henryk IV Wierny, Piastowie
iptc_caption_writer Michal Grychowski, https://pl.wi
iptc_job_id 6080 x 3112 pix Adobe RGB
iptc_copyright_notice Copyright: Michal Grychowski,